התוכניות שלנו 

אנו מעמידים במרכז את רצון האדם לחיות את אורח החיים התואם לו, מתוך דגש על 'משולש הזהב'- חיי משפחה, מעורבות בקהילה, וליווי צוות מקצועי.

 

 

 

 

 

"מטרת-העל" של תהליך האימון היא השגת שיפור משמעותי של האינטליגנציה החברתית ועידוד המתאמן/ת למעורבות בחיי קהילה.


תכניות האימון השונות בנויות על ארבעה עקרונות פעולה מרכזיים:

 

 

  • התייחסות לרצונות המתאמן/ת

 

  • מיצוי יכולות המתאמן/ת

 

  • השגת התנהלות עצמאית בחברה

 

  • השתלבות עצמאית בקהילה 

 

 

בדומה לשיטות אימון קונבנציונליות, גם האימון לפיתוח התקשורת החברתית שם דגש על שלוש שאלות מרכזיות: 

 

 

1. מה המצב היום


2. לאן אני רוצה להגיע? 

 

3. מה אני מוכן/ה לעשות למען זה? 

 

  

 

האימון לפיתוח התקשורת החברתית בעצם מעשיר את 'ארגז הכלים' של המתאמן/ת ע"י:

  

  • למידה ותרגול אסטרטגיות השתלבות, תוך מתן כלים פרקטיים וישומיים לניתוח אינטראקציות חברתיות בצורה איכותית.

 

  •  צבירה של "מאגר" לחלופות ההתנהגותיות ליצירת תקשורת אפקטיבית, ודרכי שימוש ברגש כצורת ביטוי ליצירת הדדיות חברתית.

 

  •  מיקוד הקריאה והפרשנות של רמזים חברתיים בלתי מילוליים באינטראקציות חברתיות, ניתוח והבנה של התוצאות הצפויות 'במצבי אמת' ושקילת האפשרויות התקשורתיות בתגובה.

 

 

  • תוצאות האימון לאורך השנים הוכיחו שביכולתם של 'האספים' הבוגרים לשפר מיומנויותיהם בתקשורת חברתית, ובמציאת הנתיב האידיאלי להשגת אורח חיים עצמאי ומספק תוך מעורבות מלאה באורחות חיי הקהילה שבחרו.
     

 

 

 

על האימון ומטרותיו

צרו קשר